1

ویزای تحصیلی استرالیا

News Discuss 
برای تحصیل در استرالیا باید هم برای پذیرش در یک موسسه و هم برای ویزای تحصیلی استرالیا از دولت استرالیا اقدام کنید.چندین مرحله وجود دارد که باید طی کنید:ویزای تحصیلی استرالیا تصمیم گیری در مورد دوره و نهاد مورد نظر خود.درخواست خود را به موسسه ارائه دهید.دریافت و پذیرش نامه http://tahsildaraustralia.blog.ir/post/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story