1

چمخاله

News Discuss 
لنگرود دارای هشت محله به نام‌های: فشکالی محله، سوتال محله، درمسجد، کاسه‌گر محله، قصاب محله، گشته مردخال، انزلی محله و راه‌پشته است، که هر یک دارای اعتبار خاصی است. بندرچمخاله که در هشت کیلومتری لنگرود قراردارد از جاذبه‌های گردشگری است و دارای فعالیت‌های تجاری بوده که در حال حاضر بسیار http://arthurqqafo.blogofoto.com/17566356/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story