1

آیین نامه پایه دوم

News Discuss 
برنامه آموزشی رانندگی اهمیت های فراوانی دارد اما می توان نقاط قوت آن را از دو جهت بررسی کرد یکی اینکه سبب فرهنگ سازی می شود و اصول صحیح عبور و مرور در معابر و خیابانها را تقویت می کند و آن را به کاربر خود آموزش می دهد و http://www.rajanews.com/news/299806/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-pdf

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story