1

عبادت مداوم

News Discuss 
ین قطعاً برای والدینم صادق بود. جیمز دابسون سرور کشیش و انجیلی برای بیشتر زندگی خود بود. او غالباً ساعتها جلسات خود را روی زانوهای خود می گذراند ، با خدا صحبت می کرد و برای خدمت خود و کسانی که دوست داشت ، دعا می کرد. او در شهر http://majidgsm.rozblog.com/post/10/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story