1

39 نكته عالي براي پوستي كه طبيعتاً درخشان است

News Discuss 
چگونه پوستهايي كه درخشش دارند به طور طبيعي دريافت كنند!گفته ها مي گويند: زيبايي فقط از نظر پوست عميق است. اما اهميت پوست بسيار عميق تر مي شود. اكثر ما پوست را لايه بيروني قابل مشاهده بدن مي دانيم ، اما پزشكان پوست را يك عضو مي دانند http://samiramis.blograz.ir/post/12/39+%D9%86%D9%83%D8%AA%D9%87+%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A+%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A+%D9%83%D9%87+%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%8B+%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story