1

بررسی مدل های بخاری های صنعتی تابشی

News Discuss 
مدلهای ساده تنها دارای یک مشعل و یك فن دمنده می باشند كه در آنها لوله ی آتشخوار میتواند به صورت خطی، خطی متقابل و U شكل باشد. مدل خطی ساده و U شكل نسبت به سایر مدلهای این دستگاهها رایج تر می باشند. این بخاری صنعتی های گرماتاب به http://industrialheater.mihanblog.com/post/2

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story