1

کوچینگ نوجوان

News Discuss 
کوچینگ میتواند به مشاغل نوپا کمک کند تا وارد عرضه رقابت با رقبای حرفه ای و بازار واقعی شوند و سهم خود را از بازار مشخص کنند و به طبع سودآوری مناسبی داشته باشند. روش ارزیابی و مدیریتی بیزینس کوچینگ متفاوت است و تغییر را از تک تک افراد سازمان، http://alimeschi.blog.ir/1398/11/16/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story