1

کوچینگ کسب و کار

News Discuss 
کوچینگ میتواند به مشاغل نوپا کمک کند تا وارد عرضه رقابت با رقبای حرفه ای و بازار واقعی شوند و سهم خود را از بازار مشخص کنند و به طبع سودآوری مناسبی داشته باشند. روش ارزیابی و مدیریتی بیزینس کوچینگ متفاوت است و تغییر را از تک تک افراد سازمان، https://news.akhbarrasmi.com/news/139808114180312863/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story