1

کوچینگ نوجوان

News Discuss 
کوچینگ میتواند به مشاغل نوپا کمک کند تا وارد عرضه رقابت با رقبای حرفه ای و بازار واقعی شوند و سهم خود را از بازار مشخص کنند و به طبع سودآوری مناسبی داشته باشند. روش ارزیابی و مدیریتی بیزینس کوچینگ متفاوت است و تغییر را از تک تک افراد سازمان، https://evand.com/events/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-434839990?icn=recom&ici=ep2&formulaType=ai&from=running_event

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story