1

خريد ريمل ottie

News Discuss 
در دماي اتاق (?? درجه? سلسيوس) برابر ?? ميلي‌ولت است. تقويت‌کننده پاد-لگاريتمي(نمايي)[ويرايش] تقويت‌کننده عملياتي، بنابه کاربردشان مدارهاي متفاوتي دارند. برخلاف تقويت‌کننده عملياتي ايده‌آل که مقاومت خروجي آن صفر است، تقويت‌کننده عملياتي واقعي داراي مقاومت خروجي در حدود ??? اهم است. (براي تقويت‌کننده‌هاي عملياتي معمولي) البته در تقويت‌کننده‌هايي که با https://opizo.com/Wi9r7y

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story