1

آخرین خبر از انتخابات مجلس استان تهران

News Discuss 
آخرین خبر از انتخابات مجلس استان تهران| فرایند اخذ رأی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نخستین میاندوره پنجمین مجلس خبرگان رهبری همزمان با سراسر کشور در استان تهران آغاز شد. http://www.tabnaktehran.ir/fa/news/827115/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story