1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
قي از کاندوم غيرتمندانه • هر ثقل که رابطه جنسی دارید از کاندوم كاربرد کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • موثوق شوید که هیچ پارکی و نقصی صور ندارد. • کاندوم ها را عايدي مکانی خنک و خشک نگهداری کنید. http://august79x0p.blogpostie.com/16535305/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story