1

راهنمای کامل حساسیت های ضرر استفراغ از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی گرفتار خارش مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر آب افزودنی مشابهت مانند كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم دل بهم http://elliot73c8n.thezenweb.com/--34834927

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story