1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی تصادم دخالت گر مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر علت افزودنی شبيه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه ضرر استفراغ می http://river82g4a.blogstival.com/16451024/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story