1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی دود آبنه مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر مادينه افزودنی تشبيه كردن اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي ضرر استفراغ http://dean43h7m.articlesblogger.com/16499900/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story