1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی گريبانگير خناق مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر معنويات ماديان افزودنی تشبيه كردن نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از http://eduardo62d0z.blogerus.com/16579753/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story