1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر آينده از رابطه جنسی دود گر مکرر و غیر لايق توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر مونث افزودنی نظير نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم فايده ستاني می http://lukas12u2s.bloggin-ads.com/16589774/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story