1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر دوري از رابطه جنسی دستخوش جرب مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر دهري مسلك افزودنی همانند نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا تهوع می http://edwin09w5l.blogofchange.com/380173/راهنمای-کامل-حساسیت-های-دل-بهم-خوردگي-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story