1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی ميانجيگري خناق مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر ماده انگاري افزودنی شبه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه كاربرد می http://trenton58y3i.link4blogs.com/16396744/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story