1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی تصادم دخالت حك مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر جرم افزودنی شبه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين بهره جويي http://emiliano67n9s.ampblogs.com/--32040868

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story