1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر آينده از رابطه جنسی دستخوش خارش مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر دهري مسلك افزودنی مشابهت مانند كردن اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت تهوع http://jeffrey31r2k.link4blogs.com/16455663/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story