1

الگوی خیاطی چیست؟

News Discuss 
الگوی خیاطی چیست؟ در تعریف ساده ی الگوی خیاطی می توانیم بگوییم که الگوی خیاطی کمکی برای برش لباس است که تمامی تولید کنندگان برای دوخت انواع لباس از آن استفاده می کنند. در واقع الگوها تکه کاغذهایی برش خورده هستند که روی پارچه قرار می دهیم و خطوط دور https://medium.com/@simakade.com/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-4d4e98d45284

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story