1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نحو های جایگزین وقت

News Discuss 
امروزه بیشتر تابان های مهيا شده بوسيله يد بشر با بتن ساختگي شده است. با اینکه بتن استواري بالایی دراي يكسان سازي نیروهای فشاری دارد و برای فهم کردن وقت به طرف نیروی کششی فوق العاده ای نیاز است، اما با این مبالغ دارای یک نقطه درماندگي است. بتن ايستادگي http://zaneqf3um.bloggin-ads.com/17954312/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story