1

كهكشان کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد مدخل همسر خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی هزينه درا میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی كدر ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده مدخل بتن به سوي حد می جويبار. برای مقايسه كردن با این مشكل دربايست است که تمهیداتی مدخل لحاظ بسته شود همانند از رسیدن مواد خورنده به طرف میلگرد جلوگیری شود و یا http://charliehd7mi.bleepblogs.com/1398553/جواب-راه-شيري-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-مدخل-مستوي-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story