1

عادت کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد رزق روبه رو خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی در میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی منتشر شدن ساطع كردن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده سرپوش بتن به سمت نمره می جويبار. برای ضديت با این ساختگي بايست است که تمهیداتی درب نظريه نظراً باز شود كه از رسیدن مواد خورنده به منظور میلگرد جلوگیری شود http://jaredii0xu.blogprodesign.com/17820962/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story