1

الگوريتم کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد هزينه درا مواجه نزد خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی دره در میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی پراكنده شدن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده زنگ بتن به منظور حد می رود. برای رويارويي با این مشكل واجب لازمه است که تمهیداتی دره در نقشه خفه شود لغايت از رسیدن مواد خورنده سوگند به میلگرد جلوگیری شود http://ricardoqa1gj.getblogs.net/23838161/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story