1

بررسی ابرام کششی میلگرد از وب سایت آهن اديان

News Discuss 
از آنجایی که بتن به سمت تنهایی نمیتواند مقاومت کششی مناسبی داشته باشد به همین دلیل علي الاتصال باید از مقاطع دیگری برای دوام کششی بتن و افزودن به سمت استواري ويلا قي شود. یکی از این مقاطع میلگرد یا آماتور است که دخل پروژه های عمرانی و نهاد سازی http://martinbo6vc.dbblog.net/24283747/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story