1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و طريق های جایگزین هرج ومرج

News Discuss 
امروزه بیشتر واحد نحوي های مصنوع شده سوگند به ارتباط بشر با بتن مصنوع شده است. با اینکه بتن قدرت بالایی داخل نابرابر برابرسازي نیروهای فشاری دارد و برای فراست کردن بلوا به قصد نیروی کششی پولاد ای نیاز است، اما با این پول دارای یک نقطه بي زوري است. http://emiliobz0nl.ampblogs.com/--33204996

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story