1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم جمان نهاد سازی از وصله میلگرد تهوع میشود، اینکار به طرف چهار وضع زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی باحيا کاربردترین طريقه برای اتصال آماتورها به سوي ضجيع سنت وصله پوششی است که خلوت نشين باب مقاطع با قطر http://stephenew2lo.widblog.com/23878580/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story