1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم دره ساختار سازی از وصله میلگرد سود میشود، اینکار به مقصد چهار رويه زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بامعلومات کاربردترین متد برای اتصال آماتورها با علي الدوام سيره وصله پوششی است که مفرد سر مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://cashlk1ay.thezenweb.com/--35876190

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story