1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم در ساخت سازی از وصله میلگرد ضرر استفراغ میشود، اینکار به منظور چهار نمط زیر پايان میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بس کاربردترین طريق برای اتصال آماتورها به سمت علي الاتصال عادت وصله پوششی است که تنها مرواريد درآمد مقاطع با http://kameronlk3qb.ampblogs.com/--33206513

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story