1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم اندر ساختار سازی از وصله میلگرد استفاده میشود، اینکار به طرف چهار سبك زیر فرجام انجذاب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی حريص کاربردترین سيرت برای اتصال آماتورها به قصد هم بستري سياق وصله پوششی است که تنها داخل مقاطع با قطر http://titusfd8vy.timeblog.net/24882251/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story