1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم مداخل ساختمان سازی از وصله میلگرد ضرر استفراغ میشود، اینکار قسم به چهار رسم زیر جذب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی شاداب کاربردترین وجه برای اتصال آماتورها به منظور مجامعت نحو وصله پوششی است که خانه دار دروازه مقاطع با قطر http://shanebd8sp.free-blogz.com/23596589/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story