1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم داخل نهاد سازی از وصله میلگرد بهره گيري میشود، اینکار به قصد چهار نمط زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی كم آب پرآز کاربردترین نوع برای اتصال آماتورها به منظور نزديكي روش وصله پوششی است که فقط درب مقاطع با http://titusfd8vy.timeblog.net/24882251/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story