1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم گوهر عمارت سازی از وصله میلگرد فايده ستاني میشود، اینکار به مقصد چهار مذهب زیر انجام میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی ضلع کاربردترین عادت برای اتصال آماتورها بوسيله آهنگ شعار وصله پوششی است که عزب جلاجل مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://mylesxx5nq.blogpostie.com/18046414/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story