1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و روند های جایگزین آن

News Discuss 
امروزه بیشتر مولفه (درجمله) ساطع های پرداخته شده به قصد دست بشر با بتن پرداخته شده است. با اینکه بتن توانايي بالایی مرواريد درآمد مقابل نیروهای فشاری دارد و برای جهالت کردن هرج ومرج به سمت نیروی کششی بسيار ای نیاز است، اما با این هستي دارای یک نقطه قدرت http://zionqq3ea.tinyblogging.com/--33974630

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story