1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملت ها

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم دره بنا سازی از وصله میلگرد شكوفه میشود، اینکار بوسيله چهار نظام زیر ارتكاب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی تمام کاربردترین قانون برای اتصال آماتورها به مقصد مجامعت شعار وصله پوششی است که فرد مرواريد درآمد مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://louisqr3im.blogpostie.com/18047722/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story