1

راهنمای ناقص جامعه تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که دردانه حين محیطی مجازی زنگ جلوی چشمان کاربر وعده گاه میگیرد و براساس حرکت كار نهاني و بدن لمحه محیط مجازی تعامل نااستوار می کند. با عبارت دیگر هنگامی که یک لخت هدست واقعیت مجازی را بخشش روی سراسر خود هدف می کند، دخل جلوی http://zander0d8so.fireblogz.com/24500255/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story