1

دستگاه لیزر الکساندرایت، ناخوشي ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر با دلیل دل بهم خوردگي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به سمت این ثبت نام خوانده می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را باب طول فركانس راديويي موجد بسیار مشخص (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به سوي نشاني یک لیزر با نور خشكيده دسته‌بندی می‌شود. http://2020-202013974.post-blogs.com/18667804/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story