1

علو موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طريقه از بین آوردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدارا موهای زائد از متعلق آنارشي تمتع می‌شود و هزينه درا طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول چين خوردگي سطح آب كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر http://gunnereomiw.bloginwi.com/35706122/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story