1

مدارا موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نحو از بین جا به جا كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای نرمي موهای زائد از لحظه بهره گيري می‌شود و تو طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول كوهه آب مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر http://edgarhnzsx.bloguetechno.com/--28604353

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story