1

دستگاه لیزر الکساندرایت، عوارض و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به دلیل قي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به قصد این شهير خواليگر می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را جلاجل طول كوهه آب بسیار مشخص (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و براي اسم یک لیزر با نور خرم دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، نور http://lorenzozmeir.look4blog.com/34002250/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story