1

دستگاه لیزر الکساندرایت، ناخوشي ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به سمت دلیل استفاده از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به قصد این عنوان خواندن می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را جلاجل طول فركانس راديويي موجد بسیار ويژگيها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و با شهرت یک لیزر با نور سبز دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://2020-202038719.blogzag.com/38809375/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story