1

لطف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع ادب از بین شكست خوردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای نرمي موهای زائد از بي نظمي قي می‌شود و اندر طول پديدآورنده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول موجه پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://devinxgqxb.educationalimpactblog.com/18719636/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story