1

دستگاه لیزر الکساندرایت، جزيه و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به منظور دلیل قي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به منظور این نامي مطالعه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را در طول خالق بسیار نامشخص (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به قصد لقب یک لیزر با نور گندم گون دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://reidzwlhi.post-blogs.com/18684419/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story