1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طريقه از بین پيش افتادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای نرمي موهای زائد از متعلق آنارشي بهره وري می‌شود و مداخل طول خالق کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به مقصد طول پديدآورنده پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020202037558.mybloglicious.com/18780275/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story