1

دستگاه لیزر الکساندرایت، وقايع و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به سوي دلیل دل آشوب از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به این گمنام نام نويسي مكتوب می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را اندر طول خيزاب بسیار معين (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به قصد خطاب یک لیزر با نور خضرا دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://keeganiqqbs.tinyblogging.com/--34985849

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story