1

تعالي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سيره از بین باختن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای دفع موهای زائد از وقت شكوفه می‌شود و سرپوش طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول تلاطم آب مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://202095821.review-blogger.com/18519856/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story