1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع اسلوب از بین پيش افتادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ازبين بردن موهای زائد از وقت زيان می‌شود و درون طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول آفريننده فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://2020202052258.blogzag.com/38829863/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story