1

نرمي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سيرت از بین باختن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای حل موهای زائد از وقت فايده ستاني می‌شود و در طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول هستي بخش پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://juliusjrhlw.widblog.com/48287748/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story